Krematoriumo statyba ir eksploatacija Kaune

Užsakovas
UAB „Kolekta“


Objektas
Krematoriumo statyba ir eksploatacija Kaune


Stadija
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita


2016