Imone tapo LAIEA nare

Apie mus

LIETUVOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ASOCIACIJA (LAIEA) - savanoriška, nesiekianti pelno visuomeninė organizacija, vienijanti bendrai veiklai atsinaujinančių išteklių energetikos srityje veikiančias įmones, asociacijas bei mokslo atstovus. 
 
Mūsų tikslai 
 
Siekti, kad Lietuvoje gaminamai energijai būtų maksimaliai panaudoti atsinaujinančios energijos ištekliai.
Sukurti palankią aplinką (politinę, teisinę, ekonominę, konkurencinę ir kt.) ir galimybes atsinaujinančios energetikos srityje besispecializuojančioms įmonėms steigtis ir veikti.
Stiprinti asociaciją, didinti jos įtaką bei vaidmenį formuojant ir įgyvendinant energetikos politiką, priimant sprendimus, susijusius su atsinaujinančių energetikos šaltinių panaudojimu.
Aktyviai dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo teisinės bazės kūrime.
Prisidėti prie Lietuvos įsipareigojimo Europos Sąjungai vykdymo, siekiant, kad 2020 metais atsinaujinančios energijos kiekis galutiniame energijos suvartojimo balanse sudarytų ne mažiau kaip 23 procentus.
Užmegzti ir palaikyti glaudžius ryšius su Europos Sąjungos bei kitų šalių asocijuotomis struktūromis, veikiančiomis atsinaujinančių išteklių energetikos srityje.
Kurti gerą asociacijos įvaizdį visuomenėje ir tarptautinėje bendruomenėje.
Atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti Lietuvoje ir užsienyje.
Siekti asociacijos ir jos narių nuolatinio tobulėjimo.
 
LAIEA tinklapi rasite ČIA