Hidro elektrinės

Mes rengiame Hidro elektrinių nuo 100kW iki 2MW techninius projektus, detaliuosius planus. Tvarkome reikalingus dokumentus energetikos ministerijoje.

Hidroelektrinė

Tai energijos šaltinis, kuris pagamina elektros energiją naudojant vandens energijos srautą. Hidroelektrinės paprastai statomos ant upių, užtvankose ir tvenkiniuose.Siekiant veiksmingai gaminti elektros energiją gaunamą iš hidroelektrinių, turi būti užtikrintas vandens tiekimas ištisus metus.Hidroelektrinės skirstomos atsižvelgiant į gaminamos elektros energijos galingumą: galingos, vidutinės ir mažos hidroelektrinės.
Hidroelektrinės taip pat skirstomos pagal maksimaliai išnaudota vandens slėgį: aukšto slėgio, vidutinio ir mažo slėgio.Priklausomai nuo vandens slėgio hidroelektrinėse naudojamos skirtingų tipų turbinos.
Veikimo principas visų turbinų panašus - vandens slėgis patenka į turbinos mentes, kuriuos pradeda suktis ir trumpai sakant iš mechaninės energijos  gaunam elektros energiją.Lyderiai hidroenergijos plėtroje yra Norvegija, Islandija ir Kanada. Aktyviausioji hidraulinės inžinerijos XXI amžiaus pradžioje yra Kinija, kurių hidroelektrinių gaminama energija yra daug galimybių, energijos šaltinį. Kinijoje yra apie pusė visų pasaulio mažųjų hidroelektrinių

Hidroelektrinės

Kaip žmonės suprato prieš šimtmečius, vandens srautas yra didžiulė kinetinė energija, kurią galima įdarbinti. Vandens malūnai yra naudingi generuojant mechaninę energiją, kad būtų galima malti grūdus ar pjauti medieną, tačiau juos nepraktiška naudoti elektros energijos gamybai. Vandens malūnai yra per daug dideli ir lėti.
Hidroelektrinės yra kitokios. Jose naudojami šiuolaikiški turbininiai generatoriai elektros energijai gaminti, kaip ir šiluminėse elektrinėse (kur naudojama anglis, nafta, branduolinė energija), išskyrus tai, kad jie negamina šilumos sukti turbinas.

Vandens užtvankos

Lengviau statyti hidroelektrinę, kur yra natūralus krioklys. Štai kodėl pirmoji hidroelektrinė buvo pastatyta 1879 m. ant Niagaros krioklių. Užtvankos, kurios yra dirbtinai sukurtos, yra geras būdas išgauti energiją.
Užtvankos yra statomos ant upių, kur ant žemės sluoksnio susidaro dirbtinis ežeras ar rezervuaras virš užtvankos. Taip pat užtvankos yra statomos ne tik gaminti elektros energiją, bet kad būtų galima kontroliuoti potvynius bei drėkinimą.Užtvanka hidroelektrinėje atlieka dvi funkcijas.
Pirma, užtvanka padidina patvanką arba vandens aukštį. Antra, ji kontroliuoja vandens srautą. Užtvanka išleidžia dalį vandens, kai to reikia elektros gamybai.
Specialūs vartai, vadinami slenkstiniais vartais, esan poreikiui, išleidžia vandens perteklių iš rezervuaro.

Veikimas

Kaip užtvankos dirba?
Tipiška hidroelektrinė yra trijų dalių sistema:

  • elektrinė, kurioje gaminama elektros energija.
  • užtvanka, kuri gali būti atidaryta ar uždaryta siekiant kontroliuoti vandens srautą.
  • rezervuaras (dirbtinis ežeras), kur vanduo gali būti saugomas.

Elektros energijos gamyba prasideda, kai atsiveria užtvankos vartai, ir vanduo iš aukštai esančio rezervuaro bėga per didelius vamzdžius, vadinamus šliuzais. Šliuzų apačioje greitai judantis vanduo suka turbinos mentis. Turbinos prijungtos prie generatorių, kurie gamina elektros energiją. Tada elektra aukštos įtampos perdavimo linijomis patenka į vietinę elektros bendrovę.

Patvanka ir srovė

Elektros energijos kiekį, kurį gali pagaminti hidroelektrinė, nulemia du veiksniai: patvanka ir srovė. Patvanka yra atstumas nuo aukščiausio užtvenkto vandens lygio iki taško, kur jis eina per energiją gaminančią turbiną.
Srovė - tai vandens kiekis, kuris teka per sistemą- kuo daugiau vandens teka per sistemą, tuo didesnė srovė. Apskritai, aukštos patvankos elektrinei reikia mažiau vandens srovės, nei žemos patvankos elektrinei pagaminti tokį patį kiekį elektros energijos.