DUK

Kas yra kartotinis projektas ir kas yra individualus projektas?

Kartotinis projektas:

Kartotiniai namų projektai yra jau anksčiau suprojektuoti ir pilnai paruošti projektai. Tinkamas kartotinis namo projektas gali būti pritaikytas Jūsų situacijai. Pagal poreikį kartotiniams projektams galima daryti didesnius ar mažesnius pakeitimus.

Individualus projektas:

Individualų namo projektą ruošiame naujai pagal individualius Jūsų pageidavimus ir pagal konkrečią sklypo situaciją. Tokie Namų projektai pradedami ruošti nuo pirminės idėjos, projektinių siūlymų, pastato tūrio paieškos, patalpų išplanavimo ir baigiami detaliu projektu.

Kokia namo statybos kaina?

Namo statybos kaina šiuo metu yra apie 1300 - 1700 lt/m².

Už tokią sumą Jūs galite pasistatyti namą su pilnai baigta išorės apdaila ir daline vidaus apdaila (tinkuotos, nedažytos sienos, betoninės grindys ir lubos). Statybos kaina labai priklauso nuo statybos būdo (dalį darbų patys darysite ar samdysite įmonę) ir ypač nuo apdailos medžiagų. Apdaila labai įtakoja statybos kainą, nes yra labai platus apdailinių medžiagų pasirinkimas (prabangių ar paprastesnių), o jų kainos labai svyruoja. Tuo tarpu namo "dėžutės" be apdailos statyba kainuoja santykinai nedaug.

Detalus planas

Detalieji planai. Teritorijų planavimas, sklypų padalijimas, apjungimas, sklypo ribų ir paskirties keitimas.

Norite pakeisti žemės sklypo paskirtį, padalinti sklypą į daugiau sklypų, prisijungti prie esamo sklypo valstybinės žemės, sujungti keletą sklypų į vieną žemės sklypą, statyti gyvenamąjį namą, tačiau žemės sklypo būdas neatitinka planuojamos veiklos, tada Jums būtina parengti teritorijos detalųjį planą. Mūsų įmonė padės Jums parengti planuojamos teritorijos Šiaulių apskrityje detalųjį planą ir suderins su visuomene bei visomis suinteresuotomis institucijomis.

Detalaus plano projektas trunka nuo pusės metų. Detalus planas – procedūrų rinkinys: visuomenės informavimas, svarstymas, derinimas savivaldybėje ir kitose institucijose, tikrinimas, tvirtinimas ir t.t.

Mūsų įmonė gali parengti visą komplektą projektų: parengti detaliojo plano projektą, suprojektuoti architektūrinę, konstrukcinę, bendrają, sklypo plano, tinklų techninį ar darbo projektus, suprojektuoti interjerą.

Kokia individualaus namo projekto kaina?

Projektavimo darbų kainos architektūrinės-statybinės dalies skaičiuojamos nuo 25,00 lt už 1m2 grindų ploto. Kaina priklauso nuo to ,kokių projekto dalių reikia ir kokio jie sudėtingumo.

Architetūrinės-statybinės projekto dalies pilnai užtenka gauti statybos leidimą individualiems gyvenamiems namams statyti ir pastatyti pagal projektą.

Projekto derinimas ir leidimas statyti.

Statyboms pradėti reikalingas leidimas statyti. Statybos leidimas gaunamas suderinus namo techninį projektą savivaldybėje, kurios teritorijoje yra Jūsų sklypas.Projekto derinimo darbus atlieka projekto vadovas . Projekto vadovas parengia arba užsako (surenka) reikiamus projektui derinti dokumentus (topografinė nuotrauka, geodezinius matavimus, plano brėžinius, lauko inžinerinių tinklų projektus), suformuoja techninio projekto bylą.

Kaip įsigyti projektą?

Jei išsirinkote sau tinkamą namo projektą, paskambikite mums +37068206266 . Labai daug projektų iš pateikto asortimento paruošiami per 10 dienų. Kiti projektai paruošiami per 3 savaites.

Taip pat galite užsakyti projektą el. paštu info@ub-group.lt arba atvykus į mūsų biurą.

Projektas parduodamas pasirašant pirkimo - pardavimo sutartį.

Projektų pakeitimai

Galima daryti projekto pakeitimus:

 1. Jei Jus užsakote projekto veidrodinį variantą - toks pakeitimas nemokamas.
 2. Jei pageidaujami pakeitimai projekte yra smulkūs (pav. pertvaros perkelimas, lango padidinimas ir pan.), juos rekomenduojame padaryti statybos metu - taip pigiau ir greičiau.
 3. Jei pageidaujamus pakeitimus būtina braižyti (pav. garažo padidinimas, namo padidinimas ar sumažinimas, rūsio įrengimas ir pan.) - tokius pakeitimus galite užsakyti pas mus.
 4. Pageidaujamus projekto pakeitimus taip pat galite užsakyti ir pas mūsų ar Jūsų projektą derinantį techninio projekto vadovą.

Koregavimai, taisymai ir pakeitimai turi būti patvirtinami derinančio techninio projekto vadovo parašu.

Kas reikalinga, norint gauti statybos leidimą?

Ateinant pas architektą žmogus turi turėti:

 1. Sąlygas (išduodamos savivaldybėje)
 2. Kadastro pažymą apie sklypą.
 3. Sklypo toponuotrauką.
 4. Sklypo ribų planą.

Sekantys etapai:

 1. Architektūrinė-statybinė projekto dalis.
 2. Lauko inžinierinių tinklų projektas.
 3. Konstruktyvinis namo projektas, jai to reikia.
 4. Aiškinamasis raštas.

Techninio projekto suderinimas nuolatinėje statybos komisijoje.

 

Savavališku statybu iteisinimo budai

Nuo š. m. spalio 1 d., isigaliojus Statybos istatymo pakeitimams, atsirado galimybe iteisinti savavališkas statybas. Negalima teigti, kad visi asmenys, savavališkai vykde statybos darbus, bus „amnestuoti", taciau daugumai bus sudarytos itin palankios salygos iteisinti šias statybas.

Savavališka statyba laikoma statyba neturint statyba leidžiancio dokumento (jei ji tureti privaloma) arba statyba turint toki dokumenta, taciau statant nesilaikant esminiu projekto sprendiniu: ne projekte nustatytoje vietoje, nesilaikant projekte nustatytu statinio matmenu reikalavimu ir pan.

Pažymetina, kad savavališkos statybos gali buti iteisinamos laikantis principo „gali buti tik tai, kas gali buti". Kitaip sakant, savavališka statyba galima iteisinti tik tuo atveju, jei savavališkai pastatytas statinys apskritai gali buti toje vietoje pagal galiojancius teises aktus, t. y. kai tokia statyba neprieštarauja galiojantiems teritoriju planavimo dokumentams ir imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomu teritoriju apsaugos teises aktu reikalavimams.

Statybos istatyme aprašyta keletas savavališkos statybos iteisinimo budu.

Pirmasis, itin palankus statytojui, - tai galimybe nelaukiant, kol bus surašytas savavališkos statybos aktas, paciam kreiptis i savivaldybes administracija, prašant išduoti atitinkama statyba leidžianti dokumenta ir pateikiant visus reikalingus kitus dokumentus - projekta, bendraturciu sutikimus ir pan. Savivaldybes administracija, nustaciusi, kad tokio statinio statyba yra galima, turi išduoti mineta dokumenta. Šiuo atveju statytojas naudojasi „švelniausiu" savavališkos statybos iteisinimo budu - jis tik gali buti nubaustas administracine tvarka ir tik tuo atveju, jei nera pasibaiges tokios nuobaudos skyrimo senaties terminas. Taciau net ir skiriant administracine nuobauda, šiuo atveju taikomos mažiausios baudos, kadangi savanoriškas kreipimasis del savavališkos statybos iteisinimo laikomas švelninancia aplinkybe. Šia itin palankia savavališkos statybos iteisinimo galimybe asmenys, savavališkai vykde statybos darbus, gali pasinaudoti iki 2012 m. gruodžio 31 d., nelaukdami, kol savavališka statyba nustatys ir savavališkos statybos akta surašys Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

Antrasis budas. Net ir tuo atveju, jei nebus pasinaudota „švelniuoju" savavališkos statybos iteisinimo budu ir bus surašytas savavališkos statybos aktas, statytojui bus taikomos tam tikros lengvatos: jis per 6 ar net 9 menesius, jei esama ne nuo jo priklausanciu trukdžiu, turi teise kreiptis su prašymu išduoti statyba leidžianti dokumenta. Tik šiuo atveju, skiriant administracine nuobauda (jei nesuejusi jos skyrimo senatis), jam nebus taikoma švelninanti aplinkybe. Be to, po savavališkos statybos akto surašymo iš savavališkos statybos vykdytojo bus pareikalauta per 6 ar 9 menesius nugriauti statini ar ta statinio dali, kuria jis pastate savavališkai. Jei, kaip mineta, toks statinys gali buti toje vzetoje, statytojui gavus statyba leidžianti dokumenta, reikalavimai nugriauti bus panaikinti ir savavališka statyba bus laikoma iteisinta. Šis budas irgi bus taikomas iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Jei vis delto nebus pasinaudota minetomis savavališkos statybos iteisinimo lengvatomis, nuo 2013 m. sausio 1 d. nebebus galimybes pasinaudoti pirmuoju, „švelniuoju", iteisinimo budu. Be to, iteisinant savavališka statyba antruoju budu, teks moketi imoka už tokios statybos iteisinima. Imokos dydis priklausys nuo savavališkai atliktu darbu masto. Pavyzdžiui, jei pagal Statybos istatyme nurodyta formule bus apskaiciuota, kad savavališkos statybos darbu ir panaudotu medžiagu verte yra 10 000 Lt, teks moketi 1000 Lt imoka, o jei 20 000 Lt - jau net 4000 Lt. Taigi, pvz., už dvigubai didesnes nei 10 000 Lt vertes atliktus minetus darbus (iskaitant medžiagas) teks moketi keturgubai. Mažiausios imokos dydis - 300 Lt, o didžiausios - 500 000 Lt.

Pereinamuoju laikotarpiu esama ir tam tikru specifiniu savavališkos statybos iteisinimo atveju:

1. Jei iki 2010 m. spalio 1 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas, taciau dar nepateiktas reikalavimas nugriauti statini, toks reikalavimas jam vis tiek bus pateiktas, nustatant 6 ar 9 menesiu reikalavimo ivykdymo termina. Šiuo atveju statytojas gali pasinaudoti antruoju savavališkos statybos iteisinimo budu.

2. Jei iki 2010 m. spalio 1 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas ir pateiktas reikalavimas nugriauti statini per tam tikra termina, kuris dar nesibaige, šis terminas statytojui prašant gali buti pratestas iki 2011 m. balandžio 1 d., o savavališka statyba irgi gali buti iteisinama antruoju budu.

3. Jei iki 2010 m. spalio 1 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas ir pateiktas reikalavimas nugriauti statini per tam tikra termina, kuris jau pasibaige, šis terminas statytojui prašant gali buti pratestas iki 2011 m. balandžio 1 d., o savavališka statyba irgi gali buti iteisinama antruoju budu, taciau tik tuo atveju, jei Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos ieškinys ipareigoti vykdyti reikalavima dar nepriimtas teisme. Jei ieškinys jau pasieke teisma, reikalavimo ivykdymo terminas nepratesiamas, taciau net ir šiuo atveju statytojas gali prašyti išduoti statyba leidžianti dokumenta. Kai Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos bus pateiktas šis dokumentus, ji atsiims ieškini. Net isiteisejus teismo sprendimui nugriauti savavališkai pastatyta statini, statytojui išlieka galimybe gauti statyba leidžianti dokumenta ir sudaryti taikos sutarti su šio sprendimo vykdymo organizatore - Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, jei statinio nugriovimas teismo sprendimu pavestas jai.

Visi šie savavališkos statybos iteisinimo budai galimi tik tais atvejais, kai, kaip jau mineta, toks statinys iš viso gali stoveti toje vietoje. Jei statyba leidžiantis dokumentas savavališkai statybai iteisinti negali buti išduotas, statini teks nugriauti.

Administraciniu baudu, skiriamu už savavališka statyba, dydžiai fiziniams asmenims nustatyti Administraciniu teises pažeidimu kodekse, o juridiniams - Statybos istatyme. Pažymetina, kad fiziniams asmenims numatytos dvigubai mažesnes baudos negu juridiniams. Priklausomai nuo statybos rušies (naujo statinio statyba, rekonstravimas, remontas, griovimas) ir statinio kategorijos (ypatingas, neypatingas, nesudetingas), fiziniams asmenims gali buti skiriamos nuo keliu šimtu iki 20 tukstanciu litu baudos, o jei statyba vyko saugomoje teritorijoje - numatytos dvigubai didesnes baudos.

Reiktu priminti, kad Civilinio proceso kodekse yra numatyta už teismo sprendimo per nustatyta termina nugriauti savavališkai pastatyta statini nevykdyma skirti nemažas baudas - iki 200 Lt už kiekviena teismo sprendimo nevykdymo diena. Todel asmenims, savavališkai vykdžiusiems statybos darbus ir nepasirupinusiems iteisinti savavališkas statybas pirmiau minetais budais, iteisinti jas butina suspeti butent iki šio termino pabaigos, kadangi po to joks iteisinimo budas nebegales buti taikomas ir statini teks nugriauti.

Nesirupinant iteisinti savavališkai pastatytu statiniu ir juos tinkamai sutvarkyti bei prižiureti, gali kilti ir didesniu pasekmiu. Už netinkamai prižiurima savavališka statyba, jei del to ivyktu statinio avarija ir žutu žmogus arba butu sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata, arba padaryta didele žala aplinkai ar didele turtine žala asmeniui, savavaliautojams gali buti taikoma net baudžiamoji atsakomybe. Be to, ji gali buti taikoma ir nevykdant teismo sprendimo nugriauti statini.

Apibendrindami raginame savavališku statybu vykdytojus nedelsti ir kreiptis del ju iteisinimo, nes pagal iteisinimo tvarka daugiau lengvatu suteikiama tiems, kurie skubiau kreipsis.

Konsultuotis iteisinimo klausimais galima savivaldybiu administracijose, Valstybineje teritoriju planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, regionu aplinkos apsaugos departamentuose, saugomu teritoriju direkcijose, Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijos teritoriniuose skyriuose - priklausomai nuo to, kokioje teritorijoje buvo vykdoma savavališka statyba.

Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija

Plokštuminiai pamatai - Kas tai yra?

 

Plokštuminiai pamatai
Plokštuminiai pamatai, tai vientisa nešanti pamato konstrukcija įlieta į specialias putplasčio formas, kurios visiškai izoliuoja pamatinę plokštę nuo tiesioginio kontakto su gruntu. Gruntas spacialaus paruošimo budu tampa nekilsnus. Tokiu būdu išvengiama šalčio tiltų, įšalo bei pamato deformacijų. Plokštuminiai pamatai pastatą laiko visa plokštuma, o ne atskirais segmentais. Dėl šio pranašumo Jūsų pastatas niekada „nevaikščios“, išliks stabilus ir tvirtas.
 
Plokštuminių pamatų įrengimo metu atliekama itin nedaug žemės darbų, nuimamas yra tik augalinis žemės sluoksnis, o aplink statybas esantis gerbūvis išlieka nesudarkytas. Toliau įvedamos visos komunikacijos (kanalizacijos, vandentiokio, elektros įvadai), klojamas neaustinės geotekstilės paklotas ant kurios iki reikiamo tankio bei storio į grunta yra sutankinamas žvyro ir skaldos sluoksnis.
Vėliau surenkamos specialios pamatinės putplasčio formos, dedama polietileno plėvelė, dviem sluoksniais surišama armatūra, išvedžiojami visi santechnikos taškai, išvedžiojamas pasirinktas grindinis šildymas (elektrinis, įprastinis vandeninis arba orinis), kartu grindyse gali būti įrengiamas net ir šildymo elementas, vėliau išliejama vientisa betoninė plokštė (juodgrindės). 
Vienu metu, per pakankamai trumpa laika (100 kv. m. per 4 d.), pamatai įrengiami su:
   •    cokolio apdailą; 
   •    grindų šildymo sistemą; 
   •    išvedžiotais visais santechnikos taškais;
   •    juodgrindėmis;
   •    aukštą šiluminę varžą.
 
Tai bene vienintelė pamatų rūšis, kurios vientisa nešanti monolitinė plokštė neturi jokio sąlyčio su gruntu, bei turinti aukščiausia šilumos varžos vienetą. Šių pamatų šiluminė varža R gali siekti net iki 9,7 (R=9,7m2 K/W) ir aukščiau.
 
Plokštuminiai pamatai naudojami įvairių tipų pastatams: daugiaaukščiams, mediniams, mūriniams bei monolitiniams.  Svarbu tiksliai apskaičiuoti pamatinių plokščių bei tinkamą grunto tankį. Nuo pastato tipo priklauso plokštuminių pamatų storis, kraštinių detaliu formos bei armatūros kiekis.  Vietoj įprastinės armatūros galima naudoti kompozicine (stiklo pluošto arba bazalto pluošto) armatūrą.
 
Plokštuminių pamatų privalumai:
 •   nereikia kasti gylios pamatų duobės;
     (nukasamas tik augalinis žemės sluoksnis)
 •   pamato nešančios konstrukcijos neveikia nei šaltis, nei drėgmė;
     (betono plokštė neturi jokio sąlyčio su gruntu)
 •   kopleksiškas ir paprastas montavimas mažina statybos išlaidas;
     (vienu metu padaroma cokolio apdaila, juodgrindės, grindų šildymo sistema, 
      santechnika, šiluminė varža)
 •   galimybė montuoti pamatus ant silpno grunto;
     (plokštuminiai pamatai pastatą laiko visa plokštuma, o ne atskirais segmentais)
 •   taupo pinigus eksploatacijos metu;
     (šių pamatų šiluminė varža R gali siekti iki 9,7 (R=9,7m2 K/W) ir net aukščiau)