BPATPI

 

Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas Klaipėdos Universitetas
H. Manto 84, LT 92294? Klaipėda
Tel. +370 46 398846,
Fax.: +370 46 398845,
el. paštas: 
Aplankykit mus: www.bpatpi.lt 

Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas yra savarankiška Klaipėdos universiteto mokslo ir studijų įstaiga, vykdanti tarptautinio lygio fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, rengianti mokslininkus bei aukštos kvalifikacijos specialistus. Pagrindinės Instituto mokslinės veiklos kryptys: 
 

  • Pajūrio, jūros priekrantės ir estuarijų ekosistemų eksperimentiniai tyrimai ir modeliavimas
     
  • Poveikio aplinkai vertinimas, aplinkos monitoringas, darnios plėtros, teritorijū planavimo bei ekosistemū atstatymo mokslinis pagrindimas.

 

2007 metai

AB "Mažeikių nafta": Butingės naftos terminalo aplinkos monitoringas 2007-2010 m.

UAB "Minijos nafta": UAB "Minijos nafta" Skomantų objekto poveikio aplinkai vertinimas 

Klaip?dos miesto savivaldybės administracija: Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringas 2007 m.

Neringos savivaldybės administracija: Juodkrantės uosto Kuršių marių pakrantėje įrengimo ir Nidos tarptautinio keleivinio uosto plėtros galimybių studija 

AB "Vakarų laivų gamykla": AB "Vakarų laivų gamykla" skystų medžiagų - aliejaus ir metilo esterio krovos ir saugojimo terminalo pavojų ir rizikos vertinimas ir avarijų likvidavimo plano parengimas

UAB "SWECO BKG LSPI": Pietinės jungties tiesimas tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto IXB transporto koridoriaus SPAV atrankos dokumentų parengimas.


 

2006 metai

 

AB "Mažeikių nafta" Būtingės naftos terminalo aplinkos monitoringas 2006 m
UAB "Minijos nafta" UAB "Minijos nafta" naftos gavybos aikštelių požeminio vandens monitoringo ir aplinkos monitoringo programos 2006-2010 m."
UAB "Minijos nafta" Rizikos vertinimas ir avarijų likvidavimo plano Uoksų ir Agluonėnų naftos gavybos aikštelėms parengimas
UAB "Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas" UAB "Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas" planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto bendrojo plano strateginių pasekmių aplinkai vertinimo atlikimas ir vertinimo ataskaitos parengimas
LR Aplinkos ministerija Pakrantės ir tarpinių vandenų ekologinės būklės vertinimo kriterijų nustatymas
Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Informacijos Mėgėjiškos žūklės plėtros strategijai parengti surinkimas
Klaipėdos apskrities viršininko administracija Kuršių
nerija - UNESCO pasaulio paveldo dalis. Naftos transportavimo ir naftos
gavybos ties Lietuvos pietryčių Baltijos pakrante grėsmių socialinio
-ekonominio poveikio įvertinimas
Klaipėdos apskrities viršininko administracija Lietuvos Baltijos pajūrio juostos atkūrimas ir išsaugojimas

 

2005metai

UAB "Vilniaus energija" Elektrinės Nr.3 (E-3) pavojingo
objekto saugos ataskaitos rengimas ir derinimas.Elektrinės Nr.2 (E-2)
avarijos likvidavimo plano rengimas ir derinimas
UAB "Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas" UAB "Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas" aplinkos būklės tyrimas ir vertinimas
UAB "Minijos nafta" Naftos gavybos aikštelės G-16 foninės aplinkos būklės ?vertinimas
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo poveikio aplinkai vertinimo apimties nustatymas, programos parengimas ir derinimas
Klaipėdos visuomenės sveikatos centras Kuršių marių Laivų kapinių įlankos grunto mėginių paėmimas ir ištyrimas
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondas Pakrantės lagūnų ekosistemų modeliavimas subalansuotam naudojimui
Klaipėdos miesto savivaldybė Kelio
nuo Medelyno gatvės per Labrenciškės gyvenvietę į Girulius, Klaipėdoje,
detalusis planas ir detaliojo plano strateginių sprendinių pasekmių ir
poveikio aplinkai vertinimas
Klaipėdos apskrities viršininko administracija Smėlio panaudojimo galimybių ir hidrotechninių įrenginių taikymo tikslingumo įvertinimas


 

Tarptautiniai projektai

2008 2012 MEECE - Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment
2008 2011 EEE
- A system for the sustainable management of Lithuanian marine
resources using novel surveillance, modeling tools and an ecosystem
approach
2004 2007 BSRP Baltic Sea Region Project
2006 2007 POWER - Perspectives of Offshore Wind Energy development in marine areas of Lithuania, Poland and Russia
2005 2009 BALTIC MPA's (Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea