Alternatyvi energija

Mes siūlome:

  • Vėjo, saules, bio, hidro elektrinės projekto įgyvendinimą nuo projekto idėjos iki įrenginio paleidimo. 
  • Rengiame detaliuosius planus, techninius projektus.
  • Rengiame PAV (poveikio aplinkai vertinimus),PVSV (poveikio visuomenės sveikatos vertinimus).

Konsultuojame:

  • Dėl projekto idėjų ir rengiame galimybių studijas pirminiuose etapuose.
  • Parengiame galimybių studiją, įvertiname projekto realizavimo galimybes.
  • Teikiame galimų scenarijų analizes ir išvadas.
  • Atliekame neoficialius jau esamo projekto finansinius, teisinius bei techninius auditus.
  • Atstovaujame įmonių interesus ir rengiame dokumentus/dokumentų paketus susijusius su reikiamų leidimų
  • išdavimu valstybinėse įstaigose. 
  • Leidimų elektros energetikos sektoriuje reglamentuojamos veiklos dokumentų rengimas.