Acetatinių siūlų gamyklos - PVSV

Poveikio visuomenei sveikatos vertinimo ataskaitos rengimas numatant sanitarinę apsaugos zoną acetatinių siulų gamybos veiklai. 
Darbų apimtys-Poveikio visuomenei sveikatos vertinimas.
Stadija - rengiamas.