10MW Biokuro ir 10MW duju katilinės PVSV - Pramonės g. Kaune.

10MW bio kuro ir 10MW duju katilinės poveikio visuomenei sveikatos vertinimo ataskaitos rengimas 
numatant sanitarinę apsaugos zoną planuojamai veiklai.
Darbų apimtys-Poveikio visuomenei sveikatos vertinimas.
Stadija - rengiamas.