Įmonė tapo KPPA nare

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – nevyriausybinė, pelno nesiekianti, verslo savivaldą puoselėjanti ir verslo informacines – konsultacines paslaugas teikianti, 87 metų istoriją turinti organizacija. Ji atstovauja bendriesiems verslo interesams, gina narių interesus, plėtoja paslaugas verslui, vykdo valstybės deleguotąsias funkcijas.
 
Nuo 1991 m., kai Kaune buvo atkurti prieškario Lietuvoje veikę Rūmai, PPAR tapo solidžia ir patikima verslo savivaldos institucija, atsakingu visų lygių valdžios partneriu, padėjo pamatus solidarumo  principu pagrįstiems verslo bendruomenės santykiams.  
 
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vienija arti 300 įmonių Kauno, Kauno rajono, Marijampolės, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių, Prienų, Birštono, Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Kasmet Rūmų paslaugomis naudojasi apie 2500 visos Lietuvos įmonių.
 
Kauno PPAR yra tarptautinių verslo paramos organizacijų ir tinklų (Baltijos jūros šalių prekybos rūmų asociacijos, Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos, Verslo moterų tinklo, Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) dalis.
 
Rūmų istorija
Prekybos, pramonės ir amatų rūmų raida atspindi sudėtingą XX a. Lietuvos valstybės istoriją, iliustruoja šalies ūkio kaitą, pramonininkų ir prekybininkų telkimosi procesą. Rūmai Lietuvoje pradėjo veikti 1925 m., 1940 m. jie buvo uždaryti.
 
Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, 1991 m. buvo atkurti prieškario Kaune veikę rūmai. Per dvidešimt metų Rūmams pavyko padėti pamatus verslo bendruomenės santykiams, pagrįstiems solidarumu ir savitarpio pagalba, tapti pripažintais ir atsakingai veikiančiais valdžios partneriais, sukurti paslaugų verslui sistemą, efektyviai veikti integruotoje Europos ir pasaulio verslo aplinkoje.
 
 
Rūmų žinios, 2012-05-21, Nr. 561 . Periodini leidinį rasite ČIA